Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Εργατικά ηλεκτρονικά μανίκια
Η διοίκηση επιχειρήσεων ελεγχόμενη από το καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής είναι η επιστήμη εκείνη η οποία έχει ως σκοπό και στόχο την ρύθμιση και την διαμόρφωση των χώρων εργασίας και του εργατικού δυναμικού έτσι ώστε να  επιχείρηση να φέρει υπεραξία. Από την άλλη η τεχνολογία είναι ένα ζήτημα το οποίο συχνά αφήνεται να νοηθεί ότι είναι ουδέτερο, ότι είναι μια αποκομμένη δραστηριότητα από την πολιτική ή την οικονομία. Αυτό είναι μια μεγάλη αυταπάτη. Η υπάρχουσα τεχνολογία πάντα ενσωματώνει τις σχέσεις εξουσίας της εκάστοτε κοινωνίας, που αυτή την περίπτωση είναι το ταξικό καπιταλιστικό σύστημα. Η τεχνολογία δηλαδή που παράγεται σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, συνολικά δημιουργείται για την εντατικοποίηση της παραγωγικότητας και την επιβίωση των καπιταλιστών σε ένα σύστημα άναρχης παραγωγής και ανταγωνισμού.  
Ο αποτελεσματικότερος τρόπος έτσι ώστε να καταφέρνει μια επιχείρηση να έχει κέρδος έγκειται στην εκμετάλλευση των εργαζομένων που εργάζονται σε αυτήν και την εντατικοποίηση της εργασίας. Η επιστημονική εγκυρότητα του κλάδου της διοίκησης επιχειρήσεων καθορίζεται από τις τεχνικές εκείνες που εφαρμόζονται επιτυχώς στην πράξη εις βάρος των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζονται στην καλύτερη ως θύματα εκμετάλλευσης των καπιταλιστών και των τεχνικών τους με σκοπό το κέρδος και ίσως πιο συχνά ως ένα μέρος της μηχανής της επιχείρισης, ως δηλαδή όντα τα οποία πρέπει να μορφοποιηθούν για να καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρισης.